Kas yra Montessori?

pagal | 2023-07-05

Montessori ugdymas – tai unikalus požiūris į mokymąsi, kuriame pabrėžiamas savarankiškumas, laisvė ir visapusiškas vaikų vystymasis. Jį XX a. pradžioje sukūrė italų gydytoja ir pedagogė daktarė Marija Montessori. Montessori metodas pelnė pripažinimą visame pasaulyje ir toliau formuoja švietimo sistemą.

Montessori metodas

Montessori metodo esmė yra ta, kad vaikai turi įgimtą smalsumą ir norą mokytis. Jis sukuria aplinką, kuri skatina jų prigimtinius gebėjimus ir leidžia jiems tyrinėti bei atrasti savo tempu. Šiuo metodu pabrėžiamas praktinis mokymasis, savarankiškas tyrinėjimas ir pagarba vaiko individualumui.

Montessori metodikos istorija

Dr. Maria Montessori pirmą kartą savo ugdymo filosofiją sukūrė dirbdama su proto negalią turinčiais vaikais Romoje. Stebėdama ir eksperimentuodama ji atrado, kad vaikai turi nepaprastą gebėjimą mokytis patys, jei jiems suteikiama tinkama aplinka ir medžiagos. Jos metodai pasiteisino, ir netrukus ji ėmė taikyti šį metodą įvairių socialinių sluoksnių vaikams.

Montessori ugdymo principai

Montessori ugdymas remiasi keliais pagrindiniais principais:

Individualus mokymasis

Kiekvienas vaikas pripažįstamas kaip unikali asmenybė, turinti savo stipriąsias puses, pomėgius ir mokymosi stilių. Montessori pedagogai savo požiūrį pritaiko prie konkrečių kiekvieno vaiko poreikių ir leidžia jam tobulėti savo tempu.

Parengta aplinka

Montessori mokykloje klasės aplinka yra kruopščiai paruošta taip, kad skatintų tyrinėjimą, savarankiškumą ir susikaupimą. Joje yra raidos raidai tinkamų medžiagų, kurios įtraukia vaiko pojūčius ir skatina jo smalsumą.

Praktinis mokymasis

Montessori klasėse yra daug praktinio mokymosi patirties. Vaikai dirba su manipuliatyviomis medžiagomis, kurios skatina juos aktyviai tyrinėti sąvokas ir lavinti problemų sprendimo įgūdžius.

Savarankiškas mokymasis

Montessori ugdymas skatina savarankišką mokymąsi, kai vaikai prisiima atsakomybę už savo mokymąsi ir patys pasirenka, ko nori mokytis. Taip ugdomas atsakomybės jausmas, motyvacija ir vidinis mokymosi proceso džiaugsmas.

Montessori metodikos nauda

Montessori ugdymas teikia daug naudos vaikams:

Nepriklausomybės ugdymas

Montessori metodas skatina vaikus savarankiškai mokytis ir spręsti problemas. Jie ugdosi savidiscipliną, sprendimų priėmimo įgūdžius ir atsakomybės jausmą, o tai padeda tvirtą pagrindą būsimai sėkmei.

Kūrybiškumo ir kritinio mąstymo skatinimas

Dalyvaudami praktinėje veikloje ir savarankiškai tyrinėdami, Montessori klasėse vaikai ugdosi kūrybiškumą ir kritinio mąstymo įgūdžius. Jie mokosi mąstyti nestandartiškai, spręsti problemas ir į iššūkius žvelgti iš įvairių perspektyvų.

Socialinės ir emocinės raidos skatinimas

Montessori klasėse skatinamas bendruomeniškumo ir bendradarbiavimo jausmas. Vaikai mokosi gerbti kitus, bendradarbiauti ir taikiai spręsti konfliktus. Jie ugdosi empatiją, socialinius įgūdžius ir stiprų priklausomybės jausmą.

Meilės mokymuisi ugdymas

Montessori metodas įskiepija meilę mokymuisi visam gyvenimui. Leidžiant vaikams sekti savo interesais ir aistromis, jie išsiugdo natūralų smalsumą ir vidinę motyvaciją tyrinėti ir įgyti žinių. Plačiau apie Montessori skaitykite čia.